+45 4025 2330
SAR (Search and Rescue)

Search and Rescue kursus, On Scene Coordinator (3 dage)

Formål

Kursets formål er, at navigatørerne på et fartøj kan opfylde betingelserne beskrevet i SAR Danmark, der er en forudsætning for  at virke som On Scene Coordinator ved en SAR operation. Kurset gennemføres som en kombination af teoriundervisning i klasselokale og sejladsøvelser i simulator.

Mål

For godkendelse af kurset, skal du have vist at du

-kan beregne og indtegne eftersøgningområdet i et papir/elektronisk søkort

-kan vurdere den optimale Search Patterns (søgemetode), der skal anvendes i en given SAR situation

-kan udøve kommunikation med redningscentral i land

-kan udøve kommunikation med deltagende Search and Rescue Units (SRU)

-kan anvende SAR -Danmark bind 2

Indhold

Indholdet i kurset opfylder kravet i STCW A II/  2- 4:

- SAR checklister

- SAR kommunikation

- On Scene Coordinator ansvar og pligter

- SAR organisation

- SAR definitioner

- Driftberegning

- eftersøgningsmetoder

- simulator øvelser

- SAR hjælpeprogram

Kursist forudsætninger er minimum duelighedsbevis i sejlads (teoretisk del) samt SRC VHF certifikat.

Kursus bevis

Efter fuldført kursus udstedes kursusbevis i.h.t. STCW -95

Mere info samt tilmelding +45 4025 2330 eller marineskolen@marineskolen.dk

 

Search and Rescue grundkursus (1 dag)

Formål

SAR kursets formål er at navigatørerne ombord på et fartøj, har mulighed for at deltage som aktiv eftersøgningsenhed ved en SAR operation. Kurset gennemføres som teoriundervisning i klasselokale.

Mål

For godkendelse af kurset skal du have vist at du

- kan beregne og indtegne eftersøgningsområdet i et papir/elektronisk søkort

- kan udøve kommunikation med redningscentral i land

- kan udøve kommunikation med deltagende Search and Rescue Units (SRU)

- kan anvende SAR-Danmark bind 2

Indhold

- SAR checklister

- SAR kommunikation

- On Scene Coordinator ansvar og pligter

- SAR organisation

- SAR definitioner

- drift beregning

Kursist forudsætninger

Kursister skal som minimum have duelighedsbevis i sejlads (teoretisk del) og SRC VHF radiocertifikat.

Kursusbevis

Efter fuldført kursus udstedes kursusbevis.

Info om SAR instruktørerne

John Strøbæk og Bjarne Toft Madsen.

Begge med følgende teoretiske baggrund

Søværnets On Scene Coordinator kursus

United Kingdom Coast Guard SAR Mission Controllers Course

United States Coast Guard Maritime Search Planning Course

Begge har følgende praktiske baggrund

Fartøjsfører i hjemmeværnet, deltaget som OSC oi mange SAR

Har deltaget som øvelsesleder/observatør ved:

- Baltic SAREX

- Arctic SAREX

- Nationale SAR øvelser

Begge har følgende undervisningserfaring

Marinehjemmeværnets SAR uddannelse

SAR kursus hos Færøernes Redningsvæsen

SAR kursus i Serbien

SAR kursus i Kroatien

SAR kursus i Djibutii

SAR kursus i Rwanda

SAR kursus hos Marstal Navigationsskole